Каталог на магазини за врати в България

Реклама

Цени за реклама в bg-doors.bg

Цени за банер реклама

Банер на топ позиция Фигура 1:

 • Размери в пиксели: 730х90px
 • Цена: за 1000 импресии – 10 лева

Банер в страничната лента Фигура 2:

 • Размери в пиксели: 250x300px
 • Цена: за 1000 импресии – 9 лева

Цени за добавяне на магазин:

 • Добавяне на магазин за период от една година
 • Цена: 80 левa

Цени за допълнителни услуги за статии:

 • Набор на текст: писане на SEO съдържание – Цена: 20 лева.
 • Допълнителен втори линк в статията – Цена: 10 лева.

Отстъпки:

 • За агенции с масови поръчки, 15% намаление

Изчисляването на отстъпките става като сбор на всички приложими, както са определени в условията по-горе, след което с общия процент се намаля брутната сума на рекламната кампания. Отстъпката за обем е с натрупване през календарната година.

Технически изисквания за публикуване на рекламни банери:

 • Готовите рекламни форми могат да бъдат статични или анимирани във файлов формат .JPEG, .GIF, .PNG или Flash. Възможно е да бъде и JavaScript код;
 • Готовите рекламни форми, изработени в Macromedia Flash, се публикуват във формат .SWF за Flash Player 7, 8 или 9;
 • Максимален препоръчителен размер на файловете – 40 КВ.

Друга информация:

 • Офертите се изготвят индивидуално, на база очакванията на рекламодателя;
 • Всички цени са крайни, без ДДС.

Ако имате интерес или запитване свържете се с нас на:

[email protected]